MELAcontrol Seal Check | MELAG

Kontakt

MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
Geneststraße 6 -10
10829 Berlin
T +49 30 75 79 11-0
F +49 30 75 79 11-99
info@melag.de

Zakup

MELAcontrol Seal Check

Kontrola odpowiedniego funkcjonowania zgrzewarek

Aby mieć dowód na to, że nie tylko sterylizacja była skuteczna, lecz także że bariera sterylna opakowań papierowo-foliwych była odpowiednia, powinno się przeprowadzać kontrolę zgrzewu. MELAcontrol Seal Check to możliwość przeprowadzenia kontroli jakości zgrzewu i udokumentowania rezultatu. MELAcontrol Seal Check umożliwia kontrolę jakości zgrzewu poprzez porównanie kontrastu nadruku.

Jeżeli folia odpowiednio wtopi się w papier, kontrastuje się z MELAcontrol Seal Checkiem inaczej w porównaniu z nieodpowiednim zgrzewem. Zła temperatura, zużyte szczęki zgrzewcze lub zły nacisk robią się widoczne.

This site uses cookies. By continuing to visit this site, you agree to our use of cookies and Facebook pixel.
Learn more |