Cliniclave 45 | MELAG

Kontakt

MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
Geneststraße 6 -10
10829 Berlin
T +49 30 75 79 11-0
F +49 30 75 79 11-99
info@melag.de

Zakup

Cliniclave 45

Duży szybki autoklaw dla gabinetu i kliniki

Cliniclave 45 mieści wsady do wielkości 40 kg nieopakowanych, 35 kg opakowanych oraz 7 kg tekstyliów i wyróżnia się tą wydajnością od większości porównywalnych dużych autoklawów. Cylindryczna komora sterylizacyjna w połączeniu ze specjalnymi uchwytami oferuje optymalne rozwiązania dla wszystkich zastosowań. Szczególnie szybki czas pracy, duża pojemność komory i wysokie bezpieczeństwo sterylizacji są najważniejszymi wymaganiami odnośnie dużego autoklawu. Cliniclave 45 jest zbudowany na podstawie opatentowa Cliniclave 45 mieści wsady do wielkości 40 kg nieopakowanych, 35 kg opakowanych oraz 7 kg tekstyliów i wyróżnia się tą wydajnością od większości porównywalnych dużych autoklawów.

Cylindryczna komora sterylizacyjna w połączeniu ze specjalnymi uchwytami oferuje optymalne rozwiązania dla wszystkich zastosowań. Szczególnie szybki czas pracy, duża pojemność komory i wysokie bezpieczeństwo sterylizacji są najważniejszymi wymaganiami odnośnie dużego autoklawu. Cliniclave 45 jest zbudowany na podstawie opatentowanej technologii (podwójna komora z płaszczem), co umożliwia bardzo szybkie cykle. To jest ważne, ponieważ autoklaw jest decydującym ogniwem w procesie dekontaminacji.nej technologii (podwójna komora z płaszczem), co umożliwia bardzo szybkie cykle. To jest ważne, ponieważ autoklaw jest decydującym ogniwem w procesie dekontaminacji. Zintegrowana z komorą prowadnica bardzo ułatwia załadunek i rozładunek Cliniclava 45. W ten sposób można szybko i bez dużego wysiłku wsuwać i wyjmować ciężkie wsady. Szczególnie duży dotykowy ekran kolorowy umożliwia intuicyjną obsługę, szybki wybór programu i zapobiega błędom. Zintegrowane oprogramowanie do dokumentacji, zwolnienia wsadu i przyporządkowania pomagają oszczędzić koszty i zapewniają kompletne bezpieczeństwo. Jak najbardziej ekonomiczne wykorzystanie zasobów było jednym z głównych zadań w projekcie Cliniclave 45. Niskie zużycie energii elektrycznej i wody dzięki przemyślanej koncepcji projektu dokonują, że  Cliniclave 45 jest jednym z najbardziej ekonomicznych, kompaktowych i najlżejszych dużych autoklawów.

DRYtelligence

Opatentowana, sterowana sensorycznie i dostosowana do wielkości wsadu proce-dura suszenia próżniowego zapewnia osz-czędność czasu, obniżone zużycie wody i energii elektrycznej oraz optymalny rezultat procesu suszenia.

Tryb oszczędzania energii

Jeśli nie chcemy wyłączać urządzenia Cliniclave podczas dłuższych przerw ope-racyjnych, możemy ustawić je w tryb osz-czędzania energii. Pozwoli nam to skrócić czas rozgrzewania urządzenia przed kolej-nym uruchomieniem.

Automatyczne wyłączanie urządzenia

Aktywowanie tej funkcji przed rozpoczęciem sterylizacji ostatniej partii danego dnia oz-nacza, że urządzenie Cliniclave wyłączy się automatycznie tuż po zakończeniu ostat-niego cyklu sterylizacji. Zwolnienie wsadu może zatem odbyć się następnego dnia, bezpośrednio po aktywacji urządzenia.

Ustawienie czasu rozpoczęcia pracy urządzenia

Funkcja ustawienia czasu rozpoczęcia pracy umożliwia użytkownikowi wybór pożądanego programu, a następnie nasta-wienie urządzenia na ustaloną godzinę, np. w celu przeprowadzenia rutynowego pro-gramu testowego.

Skorzystaj z Live-Demo

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie się naszymi produktami. Prosimy skontaktować się z odpowiedzialnymi przedstawicielami firmy MELAG w celu wyjaśnienia poszczególnych pytań oraz zorganizowania prezentacji produktów za pośrednictwem internetowego Live-Demo.

 

SPSK1
PL
Cliniclave 45 umożliwia nam szybką sterylizację na cito i przejmuje nawet zadania całej CS podczas serwisowania dużego autoklawu.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
Ropczyce
PL
Ułatwienie pracy i wzrost wydajności dzięki Cliniclave 45 MD firmy MELAG
This site uses cookies. By continuing to visit this site, you agree to our use of cookies and Facebook pixel.
Learn more |