Myjnia-dezynfektor dla gabinetu i kliniki | MELAG

Kontakt

MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
Geneststraße 6 -10
10829 Berlin
T +49 30 75 79 11-0
F +49 30 75 79 11-99
info@melag.de

Zakup

Myjnie-dezynfektory MELAG

Rozwiązanie do bezpiecznego czyszczenia i dezynfekcji narzędzi

Innowacyjne termodezynfektory MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution zapewniają jakość dekontaminacji narzędzi w praktyce stomatologicznej i lekarskiej. Dzięki maszynowemu myciu i dezynfekcji nie tylko zapewniona jest lepsza ochrona pacjentów i personelu praktyki, ale też osiąga się wyższą oszczędność pracy i czasu przy dekontaminacji narzędzi.

Warto skorzystać z optymalnego połączenia MELAtherm 10 ze specjalnie opracowanymi uchwytami, koszami i specjalnymi mediami procesowymi MEtherm.

Nasze dopasowane rozwiązania do mycia maszynowego i dezynfekcji narzędzi: 

Info Icon

Czym jest myjnia-dezynfektor:

Termodezynfektor to myjnia do maszynowego mycia narzędzi ze zintegrowanym monitorowaniem procesów. Kontrola i dokumentacja istotnych parametrów zapewniają wystandaryzowane i powtarzalne procesy. Automatyczne dozowanie płynnych mediów procesowych, obejmujących środek czyszczący, neutralizator i środek płuczący zapewnia optymalne wyniki czyszczenia i suszenia z użyciem termodezynfektora. Dezynfekcja narzędzi następuje poprzez zastosowanie gorącej wody w określonym czasie.

 

Sposoby mycia maszynowego i dezynfekcji

Wszystkie etapy procesowe skutecznie realizowane z MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution

Termodezynfektory serii MELAtherm zapewniają efektywną maszynową dekontaminację narzędzi w specjalnie opracowanych do tego akcesoriach. Wszystkie dostępne kosze, uchwyty, zasobniki mycia i adaptery zostały skontrolowane pod względem różnorodnych wymogów w praktyce lekarskiej i stomatologicznej. Przy pomocy naszego tutorialu MELAtherm zapewniony jest optymalny załadunek MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution. Nasze tutoriale filmowe w mediatece.

W myjni MELAtherm narzędzia przechodzą przez cztery istotne etapy procesu dla optymalnych wyników:
 

1. Mycie: 
Początkowo następuje faza płukania wstępnego zimną wodą dla usunięcia dużych zanieczyszczeń i białek. Zastosowanie zimnej wody do płukania wstępnego uniemożliwia osiadanie (koagulację) białek na narzędziach. Późniejsza faza mycia jest przeprowadzana z alkaliczno-enzymatycznym środkiem myjącym i ciepłą wodą.

Wraz z MEtherm 50 firma MELAG oferuje wydajny, lekko alkaliczny środek myjący do rozpuszczania pozostałości białek i tłuszczy do dekontaminacji narzędzi w termodezynfektorze MELAtherm 10. Szczególna efektywność mycia MEtherm 50 jako tolerowanego przez materiał środka myjącego jest osiągana przez połączenie środków powierzchniowo czynnych i enzymów. Równocześnie optymalnie dopasowane do MELAtherm medium procesowe redukuje powstawanie okładzin na narzędziach i komorze mycia.

2. Neutralizacja: 
Neutralizator na bazie kwasu cytrynowego lub fosforowego dzięki niskiej wartości pH wyrównuje alkaliczność fazy mycia. Neutralizacja i późniejsze płukanie pośrednie narzędzi w myjni maksymalizuje rezultat mycia i usuwa pozostałości chemikaliów.  

Do zakresu dentystycznego, oftamologicznego i oftamolochirurgicznego MEtherm 55 na bazie kwasu cytrynowego jest szczególnie tolerującym materiał neutralizatorem. Do zastosowania w ginekologii, laryngologii, chirurgii i podologii MEtherm 56 na bazie kwasu fosforowego skutecznie rozpuszcza rozpuszczalne w kwasie osady na narzędziach. Neutralizatory serii MEtherm chronią narzędzia i efektywnie zapobiegają tworzeniu się osadu.

Procedura programu mycia i dezynfekcji w myjni-termodezynfektorze MELAtherm 10

 

3. Dezynfekcja:
Dezynfekcja termiczna narzędzi półkrytycznych i krytycznych następuje po płukaniu pośrednim czystą wodą w 90 °C i z czasem wyjaławiania 5 minut. Dzięki połączeniu temperatury i czasu przy dezynfekcji termicznej osiąga się szczególnie ważną wartość A0 co najmniej 3000, czyli dezynfekcję wysokiego poziomu. Wartość A0 stanowi kryterium eliminacji mikroorganizmów metodą dezynfekcji wilgotnym gorącem.

Wszystkie programy MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution RDG są wykonane w taki sposób, że oszczędza się zasoby i energię, a równocześnie skutecznie wypełnia się potrzebę krótkiego czasu działania i najlepszych wyników mycia. Już podczas fazy nagrzewania do dezynfekcji dodaje się neutralny pod względem pH środek płuczący MEtherm 61, aby optymalnie regulować jakość wyników suszenia.

4. Suszenie:
Aktywne maszynowe suszenie zewnętrzne i wewnętrzne chroni narzędzia i oszczędza czas w procesie dekontaminacji. Powietrze w pomieszczeniu jest oczyszczane przy pomocy filtra HEPA z mikroorganizmów i jest prowadzone do komory mycia termodezynfektora do osuszania narzędzi. Narzędzia są dostępne w stanie suchym i ciepłym po myciu i dezynfekcji. W przypadku wąskokanałowych narzędzi wgłębionych, przykładowo prostnic i kątnic, endoskopów lub specjalnych narzędzi oftamologicznych, ze względu na złożoność powinno następować dodatkowe ręczne suszenie zgodnie z wytycznymi producenta. 

W porównaniu do wielu innych termodezynfektorów na rynku taka ważna funkcja jest zintegrowana seryjnie bez dopłaty w MELAtherm 10. Aktywne suszenie w MELAtherm zapewnia zachowanie wartości: unika się korozji, uszkodzeń i powstawania plam na narzędziach.

 

Nasze media procesowe serii MEtherm do optymalnego mycia i dezynfekcji w MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution

Przebieg programu mycia, dezynfekcji i suszenia końcówki w myjni-dezynfektorze

Korzyści termodezynfektoru dla praktyki lekarskiej

MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution: Atut w workflow

Rekomendowane przez Komisję Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Zakażeniom (KRINKO) przy Instytucie im. Roberta Kocha (RKI) i Federalny Instytut Lekarstw i Wyrobów Medycznych (BfArM) mycie maszynowe i dezynfekcja, przy których narzędzia w różnych fazach są myte i dezynfekowane termicznie przy odpowiednich programach, wraz ze zoptymalizowanymi i umożliwiającymi walidację procesami zapewnia w porównaniu z myciem ręcznym znacznie zwiększoną ochronę dla pacjentów i pracowników praktyki..

Ochrona personelu przed urazami i zakażeniami ma szczególnie duże znaczenie w ustawodawstwie ochrony pracy. Także ochrona pacjentów ma tutaj najwyższy priorytet. Stosowanie termodezynfektorów MELAtherm, a tym samym metody czyszczenia maszynowego znacząco redukuje duże ryzyko.

Dalszą korzyścią z maszynowego mycia narzędzi jest wysoka ekonomiczność. Metoda maszynowa przewyższa mycie ręczne także pod względem efektywności. Dzięki niewielkim kosztom cyklu w odniesieniu do prądu, wody i mediów procesowych w wysokości tylko około 1,10 € zakup termodezynfektora amortyzuje się także w zwykłej praktyce już po około 24 miesiącach. Równocześnie można stosować pozyskany czas pracy personelu praktyki bardziej efektywnie do celów leczenia pacjentów. Późniejsze zestawienie amortyzacji unaocznia potencjał oszczędności dzięki myciu maszynowemu:

Kalkulacja amortyzacji myjni MELAtherm: manualne vs. maszynowe mycie i dezynfekcja narzędzi

Oprócz tego rekomendacja Komisji Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Zakażeniom (KRINKO) przy Instytucie im. Roberta Kocha (RKI) i Federalnego Instytutu Lekarstw i Wyrobów Medycznych (BfArM) wymaga maszynowego mycia i dezynfekowania wyrobów medycznych kategorii „krytyczne B"! Ze względu na występujące pustki kontrola wyniku mycia nie jest możliwa gołym okiem. Dlatego trzeba zastosować metodę umożliwiającą walidację która zapewni odtwarzalność procesów.

Dozowanie mediów procesowych następuje w termodezynfektorze MELAG w skuteczny sposób dzięki zintegrowanemu seryjnie modułowi dozowania. To innowacyjne urządzenie uniemożliwia nieprawidłowe dozowanie, które w porównaniu do ręcznego mycia i dezynfekcji prowadzi do niewystarczających wyników lub nawet ogranicza możliwość zachowania wartości narzędzi.

Optymalne procesy robocze z dopasowanymi do siebie procesami w całym łańcuchu dekontaminacji zwiększają efektywność w przestrzeni dekontaminacji. Workflow z termodezynfektorem jest zgodny z regulacjami prawnymi, chroni pracowników praktyki i oszczędza czas oraz pieniądze. Zgodnie z polskimi Ogólnymi Wytycznymi z 2017 roku narzędzia klasyfikowane jako półkrytyczne, które np. w myjni były myte i dezynfekowane termicznie, nie muszą być później sterylizowane w autoklawie. Półkrytyczne wyroby medyczne po dekontaminacji maszynowej w termodezynfektorze mogą być osuszane, wyjmowane, zwalniane i stosowane u pacjenta. Narzędzia krytyczne są następnie pakowane i sterylizowane. MELAtherm 10 Evolution oferuje dokumentację zwolnienia wsadu już z poziomu wyświetlacza dotykowego.

Najczęściej zadawane pytania

Czy termodezynfektor / myjnia jest obowiązkowa w praktyce lekarskiej i stomatologicznej?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami opisuje warunki bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) .
Ręczne mycie ostrych wyrobów medycznych niesie z sobą ryzyko zranienia dłoni niejałowym ostrym narzędziem i tym przeniesieniem drobnoustrojów patogennych na personel. Automatyczny proces maszynowego mycia i dezynfekcji ostrych narzędzi w myjni-dezynfektorze zmniejsza ryzyko ukłucia się ostrym wsadem do minimum.

Także niemiecka reguła techniczna dla biologicznych substancji roboczych TRBA 250 podkreśla to: „Dezynfekcja i mycie narzędzi powinny następować korzystnie w zamkniętym systemie automatu, aby zminimalizować niebezpieczeństwa zranienia i kontaminacji i ochronić pracowników przed kontaktem ze środkiem dezynfekcyjnym. Należy przy tym unikać wcześniejszego przepakowywania zabrudzonych narzędzi poprzez rozwiązania organizacyjne i techniczne."

Niemiecki wymóg prawny wynika z rozporządzenia dla użytkowników wyrobów medycznych w połączeniu z rekomendacją RKI. Wymienione fragmenty przedstawiają krótkie zestawienie najważniejszych podstaw ustawowych:

Niemiecka rekomendacja Komisji Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Zakażeniom (KRINKO) przy Instytucie im. Roberta Kocha (RKI) i Federalnego Instytutu Lekarstw i Wyrobów Medycznych (BfArM) (rozdział 2.2.2 Mycie, dezynfekcja, płukanie i suszenie): „Procesy termiczne w myjniach ze względu na najwyższą skuteczność [...] mają pierwszeństwo przed procesami chemicznymi i chemo-termicznymi dezynfekcji."

Ustawa dotyczy zwłaszcza dekontaminacji wyrobów medycznych z oznaczeniem „krytyczne B". Złożona budowa narzędzi i wrażliwy zakres zastosowania prowadzą do tego, że RKI zasadniczo wymaga mycie maszynowe myjnią.

Dlaczego tak ważne jest aktywne suszenie?

Aktywne suszenie w MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution zapewnia, że narzędzia po myciu i dezynfekcji są dostępne w stanie suchym i ciepłym. Aktywne suszenie chroni narzędzia przed korozją i uszkodzeniem. Przy pomocy środka płuczącego dodatkowo osiąga się wynik suszenia bez plam na narzędziach i w komorze mycia.

Równocześnie aktywne suszenie osiąga znaczną korzyść czasu i korzyść roboczą w praktyce. W porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi bez aktywnego suszenia narzędzia bezpośrednio po zakończeniu programu pozostają gotowe do dalszej dekontaminacji lub do zastosowania; nie jest konieczne skomplikowane ręczne osuszanie, np. ściereczką. Suchość narzędzi jest szczególnie istotna dla procesu pakowania. Pakowanie narzędzi do opakowania papierowo-foliowego zakłada występowanie suchych wyrobów medycznych. 

Także rekomendacja Instytutu im. Roberta Kocha podkreśla zaletę aktywnego suszenia: „Płukanie końcowe i suszenie muszą następować w warunkach, które wykluczają rekontaminację dezynfekowanych wyrobów medycznych. Zastosowanie medycznego sprężonego powietrza do suszenia jest rekomendowane ze względu na skuteczne i szybkie działanie." Dzięki zintegrowanemu filtrowi HEPA w MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution narzędzia także poefektywnym myciu i dezynfekcji są chronione przed ponowną kontaminacją.

Aby osiągnąć w praktyce lub klinice maksymalne bezpieczeństwo procesowe i efektywność procesową, tak istotne aktywne suszenie jest zawarte bez dopłaty w termodezynfektorach serii MELAtherm 10. Te i inne cechy MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution przedstawione są na naszych stronach produktów.

Jakie znaczenie ma wielkość komory dekontaminacji w przypadku myjni?

Przy wyborze właściwego termodezynfektora wielkość (objętość) komory dekontaminacji rzadko pozostaje na pierwszym planie przy podejmowanej decyzji.

Mimo to właściwa komora dekontaminacji stanowi ważną podstawę dla mycia i dezynfekcji. Zoptymalizowana praktycznie komora dekontaminacji MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution zapewnia szybki czas pracy w połączeniu z niewielkim zużyciem. Podczas jednego cyklu termodezynfektory MELAG powodują tylko koszty prądu, wody i mediów procesowych w wysokości ok. 1,10 €.

Wraz z ponad 80 akcesoriami można przystosować praktyczną komorę dekontaminacji MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution równocześnie do indywidualnych potrzeb praktyki lekarskiej i stomatologicznej. System elastycznego kosza umożliwia nawet układanie w stos stelaży wkładanych na dwóch poziomach. Liczne praktyki i kliniki pracują z nawet 100 pacjentami dziennie z MELAtherm. Można się o tym przekonać w naszej rubryce „Referencje" lub w naszej mediatece.        

Termodezynfektory z większymi komorami są nie tylko znacznie wolniejsze i powodują wyższe koszty cyklu, ale też w praktyce nie są efektywnie ładowane. Z tego względu oferujemy wraz z naszymi wykwalifikowanymi sprzedawcami doradztwo, zapewniające konfigurację odpowiedniego załadunku termodezynfektora MELAG. Osobę do kontaktu w danym regionie można znaleźć w rubryce „Firma" w części „Dział sprzedaży międzynarodowej ". Nasz wykwalifikowany zespół dystrybucyjny opracowuje wspólnie z klientami dopasowany workflow dekontaminacji narzędzi. 

Jakie są korzyści nowego termodezynfektora MELAtherm 10 Evolution?

Mycie i dezynfekcja przy użyciu termodezynfektora MELAG stanowi najbezpieczniejszy i najbardziej efektywny proces dekontaminacji cennych narzędzi. Już ponad 15 000 gabinetów i klinik korzysta na całym świecie z niepowtarzalnych cech produktowych MELAtherm 10 z aktywnym suszeniem, zintegrowanym wprowadzaniem mediów procesowych i dokumentacją. 

Oprócz sprawdzonych zalet produktowych termodezynfektor MELAtherm 10 Evolution przekonuje do siebie innowacjami w zakresie jeszcze bardziej efektywnej dekontaminacji narzędzi:

 Technologia AquaBoost MELAtherm 10 Evolution z podwójnym ciśnieniem płukania umożliwia do 44% lepsze wyniki mycia. Zwiększona moc zapewnia także możliwość mycia i dezynfekcji jeszcze większej liczby narzędzi. Przy pomocy kosza inżektorowego Flex 1 w nowym termodezynfektorze MELAG można dekontaminować do 23 zestawów.

Duży wyświetlacz dotykowy zapewnia najwyższy komfort obsługi. Kwestie np. dotyczące załadunku, wyboru programu lub wymiany mediów procesowych są wyjaśniane pracownikom praktyki poprzez tutoriale wideo na ekranie dotykowym. Także zwolnienie cyklu ProControl następuje teraz szybko i bez papieru w zakresie termodezynfektora. Dzięki temu można zwalniać półkrytyczne narzędzia bezpośrednio po myciu maszynowym i ponownie stosować je u pacjenta. 

Wraz z nową aplikacją MELAconnect można w pełni wykorzystać potencjał MELAtherm 10 Evolution i rozwiązania systemowego MELAG. Można wywoływać status urządzenia i postęp programu w prosty sposób poprzez zdalne monitorowanie na smartfonie i tablecie. Wraz ze zintegrowaną funkcją Seal Check, centrum mediów i narzędziem do rozwiązywania problemów zapewniamy inteligentny workflow dla dekontaminacji narzędzi.

Na jakie warunki instalacji należy zwracać uwagę w przypadku termodezynfektora?

Kompaktowa koncepcja urządzeń w przypadku termodezynfektorów MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution zapewnia instalację zajmującą niewiele miejsca w przestrzeni dekontaminacji. Aktywne suszenie, moduł dozowania, media procesowe i złącza dokumentowania są już zawarte w urządzeniu. MELAtherm ze standardowym wymiarem montażowym (szerokość: 60 cm, wysokość: 82 cm, głębokość: 60 cm) umożliwia integrację w każdej szafce.

Oba termodezynfektory serii MELAtherm 10 są dostępne do wyboru w dwóch wariantach: Wariant MELAtherm 10 „DTA" zapewnia najszybszy czas cyklu dzięki podłączeniu do prądu energetycznego 400 woltów. Jeśli w praktyce nie ma przyłącza prądu energetycznego, wariant MELAtherm „DTB" oferuje odpowiednią alternatywę dla gniazdka 230 woltów. Proces mycia i dezynfekcji z urządzeniem DTB w 230 woltach przedłuża się tylko o około 15 minut.

Dodatkowo termodezynfektor niekoniecznie potrzebuje przyłącza wody demineralizowanej. W przeciwieństwie do autoklawów termodezynfektor może być użytkowany także tylko z wodą wodociągową. Warunki instalacji obejmują tym samym przyłącze zimnej wody i przyłącze ściekowe.

Rekomendowana stacja uzdatniania wody MELAdem 53 umożliwia znaczącą optymalizację procesów. Dzięki MELAdem 53 następuje istotne płukanie końcowe wodą demineralizowaną w celu ochrony i pielęgnacji narzędzi. Tworzenie plam i zmiany powierzchni narzędzi przy wodzie wodociągowej zawierającej dużo minerałów są tym samym skutecznie eliminowane. MELAdem 53 jako instalacja wymiennika jonów ze szczególnie wysoką pojemnością oprócz termodezynfektorów może zasilać w wysokiej jakości wodę demineralizowaną także inne urządzenia w przestrzeni dekontaminacji, np. autoklawy.

Czy narzędzia półkrytyczne mogą być zwalniane po myciu i dezynfekcji?

Wyroby średniego ryzyka (nazywane także półkrytyczne, lub semicritical) to narzędzia, które wchodzą w kontakt tylko z nieuszkodzoną błoną śluzową lub skórą zmienioną chorobowo (przeważnie lusterka, pensety). Ogólne Wytyczne z 2017 roku umożliwiają bezpośrednie ponowne zastosowanie narzędzi półkrytycznych po dezynfekcji wysokiego stopnia, np. po myciu i dezynfekcji w myjni-dezynfektorze. W Niemczech stosuje się tą procedurę już od wielu lat.

Po myciu-dezynfekcji i przed zwolnieniem należy skontrolować narzędzia półkrytyczne organoleptycznie poprzez kontrolę wzrokową i funkcjonalną. Następnie należy udokumentować zwolnienie na odpowiednim formularzu, ręcznie lub przy zastosowaniu oprogramowania zwalniającego, na przykład MELAtrace.

Polskojęzyczne oprogramowanie dokumentujące i zwalniające MELAtrace spełnia wszystkie wymogi: Wiele polskich placówek lekarskich i stomatologicznych ceni sobie intuicyjny interfejs użytkownika! Oprogramowanie może przetwarzać protokoły wszystkich urządzeń MELAG danej placówki bez dodatkowych opłat licencyjnych lub cyklicznych. Tworzy ono tym samym najszybszą i najbardziej efektywną metodę bezpiecznej prawnie dokumentacji procesu dekontaminacji.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpiecznego prawnie zwolnienia narzędzi półkrytycznych i krytycznych zawarte są w naszym tutorialu wideo.

Jakie testy cykliczne są ważne w przypadku termodezynfektora?

Oprócz regularnych przeglądów przez przeszkolonych techników serwisowych można przyczyniać się do zapewnienia jakości termodezynfektora / myjni także przez działania utrzymania. 

Codzienna kontrola sita wstępnego i dokładnego w komorze mycia chroni obieg wody termodezynfektora przed cząstkami brudu lub upadającymi drobnymi częściami. Aby usunąć pozostałości, można przepłukać sita pod bieżącą wodą i korzystać przy tym ze szczotki z tworzywa sztucznego.

Oprócz mycia sit rekomendowana jest kontrola optyczna uszczelki drzwi, spryskiwaczy (ramion płuczących) i innych akcesoriów. Widoczne zabrudzenia na froncie urządzenia można usunąć odpowiednim środkiem dezynfekcji powierzchniowej, jak MELAdes 700.

Monitorowanie ciśnienia płukania, rotacja spryskiwaczy i innych parametrów procesowych MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution zapewnia powtarzalne procesy mycia i dezynfekcji. 

Dodatkowe informacje dotyczące testów cyklicznych MELAtherm zawarte są w naszym tutorialu wideo.

Jak dekontaminować narzędzia wgłębione w MELAtherm 10?

Dekontaminacja narzędzi wgłębionych pełni w gabinetach i klinikach coraz ważniejszą rolę.

Aby możliwe było skuteczne dekontaminowanie maszynowe narzędzi wgłębionych, zwłaszcza narzędzia wąskokanałowe muszą być wcześniej kontrolowane pod względem braku zapchań. Należy przepłukać narzędzie po użyciu wodą demineralizowaną. Oczyszczać w termodezynfektorze / myjni tylko narzędzia wgłębione, które zapewniają wystarczające i powtarzalne płukanie. Należy przestrzegać danych producenta dla narzędzi.

Wszystkie narzędzia wgłębione (z wyjątkiem niechirurgicznych ssaków dentystycznych) muszą być podłączone do iniektora myjni. MELAG oferuje liczne adaptery do złączenia różnych narzędzi wgłębionych.

Praktyki stomatologiczne dysponują szerokim zakresem wgłębionych narzędzi. W celu adaptacji końcówek skalera, prostnic i kątnic oraz turbin można skorzystać z opcjonalnych adapterów. W połączeniu z koszem iniektora Flex 1 osiąga się maksymalne bezpieczeństwo i efektywność przy dekontaminacji 6 końcówek skalera. Chirurgiczne kaniule odsysania można dekontaminować przy pomocy dysz iniektora. Ssaki z tworzywa sztucznego o średnicy od 11 do 16 mm mogą być umieszczane w pozycji stojącej w koszu na narzędzia. 

Specjalizacje medyczne, takie jak chirurgia, ortopedia, urologia itp. wykorzystują głównie narzędzia ze znormalizowanymi przyłączami. Przy pomocy tak zwanych męskich i żeńskich złączek Luera takie narzędzia wgłębione są skutecznie łączone z iniektorem. Także nieznormalizowane przyłącza (np. kanał roboczy endoskopu) mogą być adaptowane przez zastosowanie tulei płukania w termodezynfektorze.

Niezależnie od specjalizacji lekarskiej stosowane w tych zakresach narzędzia wgłębione, które mają średnicę wewnętrzną poniżej 0,8 mm, wymagają dokładnej filtracji płynu myjącego. Dzięki filtracji narzędzia są chronione przed uszkodzeniami. System MELAG oferuje do filtracji różne rozwiązania: Zależnie od wzorca załadunku i zależnie od potrzeb można korzystać z płytki filtracyjnej ceramicznej albo metalowej bezpośrednio w adapterze lub z filtra centralnego w iniektorze.

Nowy metalowy filtr centralny Cleanfinity zapewnia jeszcze bardziej ekonomiczne rozwiązanie do bezpiecznego mycia i dezynfekcji narzędzi wgłębionych. Wraz z innowacyjnym wskaźnikiem kontrolnym kontroluje się przepustowość filtra po każdym cyklu dekontaminacji. Jeśli „guzik” (wskaźnik kontrolny), nie wysunie się, polecamy mycie filtra pod bieżącą wodą z użyciem dołączonej szczotki. W rezultacie filtr centralny Cleanfinity jest znowu czysty, może być ponownie użyty i nie stwarza dodatkowych kosztów.     

Dla osiągnięcia optymalnego mycia wewnętrznego należy zamknąć nieużywane przyłącza na iniektorze. W tym celu należy skorzystać z zawartych w zakresie dostawy silikonowych osłonek zamykających.

Dodatkowe informacje dotyczące dekontaminacji narzędzi wgłębionych zawarte są w naszym tutorialu wideo.

Jakie media procesowe rekomenduje firma MELAG do MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution?

Do mycia maszynowego i dezynfekcji z MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution rekomendujemy media procesowe z serii MEtherm. Te media procesowe są przystosowane do wymogów termodezynfektorów MELAG i zostały odpowiednio przetestowane. Dzięki temu współpraca MELAtherm i MEtherm zapewnia maksymalne wyniki mycia przy minimalnym zużyciu.

Asortyment MEtherm obejmuje MEtherm 50, środek czyszczący lekko alkaliczny, neutralizator MEtherm 55 na bazie kwasu cytrynowego lub MEtherm 56 na bazie kwasu fosforowego i MEtherm 61, środek płuczący. Media procesowe MEtherm są optymalnie przystosowane do najlepszych wyników mycia i suszenia. Opis naszych mediów procesowych z odpowiednimi korzyściami produktowymi:  

MEtherm 50 to lekko alkaliczny, enzymatyczny i bardzo wydajny środek myjący do maszynowej dekontaminacji narzędzi z MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution. Szczególna efektywność mycia i minimalizacja osadów na narzędziach i w komorze mycia zapewnia długotrwałe utrzymanie wartości w praktyce i klinice.

Neutralizator MEtherm 55 na bazie kwasu cytrynowego jest odpowiedni do szczególnie nieinwazyjnej neutralizacji MELAtherm 10 i MELAtherm Evolution. Dzięki szczególnej tolerancji materiałowej MEtherm 55 stosuje się zwłaszcza w dentystycznych narzędziach przenoszących, a także w specjalnych narzędziach praktyki i kliniki oftamologicznej i oftamolo-chirurgicznej. Neutralizator na bazie kwasu cytrynowego zapobiega powstawaniu osadów na narzędziach i myjni, przy tym MEtherm 55 równocześnie optymalizuje wynik mycia.

Neutralizator MEtherm 56 na bazie kwasu fosforowego jest stosowany do szczególnie efektywnej dekontaminacji wyrobów medycznych z zakresu ginekologii, laryngologii i chirurgii. MEtherm 56 rozpuszcza skutecznie rozpuszczalne w kwasie osady, jak wapno i efektywnie zapobiega powstawaniu osadu na narzędziach i termodezynfektorze.

MEtherm 61 to płynny środek płuczący do maszynowej dekontaminacji narzędzi z MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution. Wraz z zastosowaniem MEtherm 61 wspomaga się schnięcie narzędzi w termodezynfektorze bez pozostawiania plam. MEtherm 61 jest tutaj neutralny pH i ma szczególną tolerancję materiałową.

Wraz z zastosowaniem mediów procesowych MELAG polepsza się zachowanie wartości narzędzi, zwiększa się bezpieczeństwo przy dekontaminacji narzędzi i oszczędza się pieniądze dzięki niskiemu dozowaniu. Warto skorzystać z naszych dopasowanych rozwiązań do dekontaminacji narzędzi. Dodatkowe informacje zawarte są w rubryce „Media procesowe“.

Dodatkowe informacje dotyczące wymiany mediów procesowych MEtherm w myjni MELAG są przedstawione w naszym tutorialu wideo.

This site uses cookies. By continuing to visit this site, you agree to our use of cookies and Facebook pixel.
Learn more |